SPIRIN:FAQ/work/How to use comments

From SPIRIN
Jump to: navigation, search

Frequently Asked Questions

You have a remark about some piece of text in some article. Or you want someone's opinion on some piece of text.

In SPIRIN you can place a question or a comment just where it belongs: next to the words it refers to.

The simplest way is to place your comment wherever it belongs, enclosed between
{{!|~~~||
and
}}
as in this example:
{{!|~~~||I am not convinced.}}

If you want to understand this code: The curly brackets enclose the call to a "template". The exclamation mark is the name of the comment template. The vertical bars separate the template's parameters. The three tildes are an abbreviation for your own name and indicate the author of the comment.

This is the simplest possibility. It is good practice to give the names of the people to which your comment or question is addressed and to mark the piece of text your comment is about. This is explained below.


 {{!|~~~|

De naam van het commentaarsjabloon is: ! De eerste parameter moet je eigen naam zijn. De MediaWiki-machine vervangt bij elke edit ~~~ door je naam, als je tenminste niet gerommeld hebt met je voorkeuren.

het stukje originele tekst waarop je commentaar wilt geven

Laten we aannemen dat op de bewuste pagina een fout

staad
Dit is niet goed gespelt.
[[User:|]] → Jos Huls
 ? 
Remove this comment when resolved!

. Dan plaats je je commentaar zo:

Laten we aannemen dat op de bewuste pagina een fout {{!|~~~|staad|Dit is niet goet gespelt.||Jos Huls}}


Als je vóór het commentaar geen stukje tekst wilt markeren, laat je deze parameter leeg:

{{!|~~~||Hier moet ik iets kwijt.||Jos Huls}}
|

je commentaar

Hier komt dus de text van het commentaar zelf.

|

Dit streepje mag je alleen weglaten als de laatste twee parameters leeg zijn.

Hier kan een hele lap tekst volgen die na jecommentaar gemarkeerd wordt.

Meestal zal je deze parameter leeg laten, zo als in bovenstaand voorbeeld.

|

Dit streepje mag je weglaten als het commentaar zich niet richt aan bepaalde personen.

de namen van degenen voor wie het commentaar bedoeld is, gescheiden door comma

Je moet de naam dan wel precies zo spellen als zijn staan op Special:Listusers. Betrokkenen zien dan op hun persoonlijke pagina's dat er open commentaren zijn.

}}